Brilliant Seafood

Liên hệ

 

NHÀ HÀNG HẢI SẢN ĐÀ NẴNG - BRILLIANT SEAFOOD RESTAURANT

Điện thoại: (+84) 2363 878 178

Hotline: (+84) 886 878 178/ (+84) 855 878 178

Email: info@brilliantseafood.vn

THỜI GIAN MỞ CỬA

Từ 10:00 - 22:30 hàng ngày

Lượt đặt món cuối: 22:00 

Xem bảng giá
Booking
(+84) 886 878 178