Brilliant Seafood Restaurant

Liên hệ

 

NHÀ HÀNG HẢI SẢN ĐÀ NẴNG - BRILLIANT SEAFOOD RESTAURANT

Điện thoại: (+84) 2363 878 178

Hotline: 1900 599 978

Whatsapp: (+84) 934 994 856

LINE: (+84) 934 994 856

Kakaotalk: (+84) 934 994 856 

Email: info@brilliantseafood.vn

THỜI GIAN MỞ CỬA

10:00 - 14:00 

16:00 - 22:00

Lượt đặt món cuối: 22:00 

Xem bảng giá
Booking
1900599978