Brilliant Seafood

Brilliant Seafood

Brilliant Seafood

Liên hệ

 

NHÀ HÀNG BRILLIANT SEAFOOD

Điện thoại: (+84) 2363 878 178

Hotline: (+84) 886 878 178

Email: info@brilliantseafood.vn

THỜI GIAN MỞ CỬA

Từ 10:00 - 14:00 & 16:30 - 22:30 mỗi ngày

Lượt đặt món cuối: 22:30 

Xem bảng giá
Booking